Helags

Torkilstötens samfällighetsförening

nokia telephone bb

Bredband Torkilstöten


Mobilt bredband

Täckningen i vårt område kan oavsett nät variera mycket från fastighet till fastighet beroende på hur de är belägna i terrängen. Generellt verkar det dock som att mottagningen för mobilt bredband är svagare i områdets lägre belägna delar, medan de högre delarna som har fri sikt mot mast (Dalsjöberget) har bättre mottagning. Leverantörerna har täckningskartor på sina webbsidor och utbyggnad sker löpande. Observera att täckningskartorna endast är teoretiska. Se till att få täckningsgaranti från leverantören.

Telia,Telenor,Tele2 med flera levererar mobilt bredband i sina 4G nät med bra hastighet. Kontakta er mobilnäts leverantör för mer information.


Fiber, IP-only

Ip-only planerar fiberutbyggnad i Ljungdalen. För information hänvisar vi till Ip-only.