Helags

Torkilstötens samfällighetsförening

Fiskeregler

Regler för fisket i Övre och Nedre Finnburdammen

All fisk i dammarna är inplanterad och sätts ut vartannat år. Fisken bekostas helt av medlemmarna i Torkilstötens Samfällighets-förening. Därför är fiske endast tillåtet för medlemmar i samfälligheten.

  • Fiske är tillåtet för fastighetsägare i Torkilstötens Samfällig-hetsförening och hans/hennes familj.

  • Fiske är endast tillåtet med spö från stranden. Ett spö per fiskare.

  • Fiske är endast tillåtet över öppet vatten. Isfiske är förbjudet.

  • Fisket skall vara ett nöjesfiske och inte ett husbehovsfiske. Rekommenderat uttag: max två fiskar per hushåll och dag.

  • Fiskekort skall medföras och uppvisas vid fiske. Saknar du fiskekort erhålls detta från samfällighetsföreningens kassör.