Helags

Torkilstötens samfällighetsförening

Torkilstötens orkidéer

Torkilstötens kalkpåverkade och mineralrika stråk utgör goda växtplatser för flera arter av orkidéer - både sådana som föredrar sankmark och sådana som föredrar fastmark.

Följande arter finns inom området och i dess direkta närhet.

OBS! Alla arter av orkidéer är fridlysta!

Blodnycklar

Brudsporre

Dvärgyxne

Grönyxne, fjällvariant

Grönyxne

Blodnycklar

Blodnycklar

Blodnycklar

Blodnycklar

Blodnycklar