Helags

Torkilstötens samfällighetsförening

Örtfloran i Torkilstöten

Torkilstötens ligger i ett botaniskt mycket intressant område. Fjälldalen där samfälligheten ligger har i huvudsak en mager och karg natur. Allra tydligst är detta på andra sidan dalen - på Dunsjöfjällets sluttningar.

Bild: Fjällglim, Midsommarblomster och Humleblomster

I total kontrast till denna karga natur genomkorsas så samfälligheten av stråk där örtfloran närmast exploderar i frodighet och artrikedom.

I skyddade sänkor kan man "vada till midjan" i örtvegetation. Kalkkrävande och delvis sällsynta arter kan hittas. Bitvis är fjällbjörksluttningar och ikmyrar "prickiga" av orkidéer av flera olika arter.

Bild: Fjälltolta, Stormhatt och Rosenrot

Förklaringen till dessa rika stråk av örtvegetation finns i berg-grunden som här består av ultrabasiska bergarter som bådeger kalkeffekt och tillförsel av viktiga mineralämnen. Den näringsrika bergrunden har malts sönder av inlandsisen och delvis spridits i området. De rika vegetationszonerna är emellertid förvånansvärt exakt lokaliserade till stråken med ultrabasisk berggrund (eller är det möjligen så att man kart-lagt berggrunden med ledning av vegetationens utseende...?).

För att finna de botaniskt intressanta stråken kan man titta på Berggrundskarta, utgiven av Sveriges Geologiska Undersökning. En frihandsritad kartskiss över de ultrabasiska berggrundsstråken hittar du här>>

Bild: Fjällnejlika, Björnbrodd och Lappljung

Bild: Gullbräcka, Stjärnbräcka, Gullbräcka - röd varietet, Klippbräcka, Jungfru Marie nycklar, Fjällsippa, Fjällyxne, Kransrams och Lappnycklar