Helags

Torkilstötens samfällighetsförening

Kommuninformation

Denna sida innehåller information och underrättelser från Bergs kommun

2015-05-22 Granskningshandlingar till detaljplan för: LJUNGDALEN 13:10

Ett förslag till detaljplan på Berg LJUNGDALEN 13:10 har upprättats. Synpunkter skall skriftligen ha inkommit till kommunen senast den 2:a juni 2015 . Informationen i sin helhet->>

2015-03-09 Förslag till ny detaljplan

Ett förslag till detaljplan på Berg LJUNGDALEN 13:10 har upprättats. Synpunkter skall skriftligen ha inkommit till kommunen senast den 23:e mars 2015 . Informationen i sin helhet->>