Helags

Torkilstötens samfällighetsförening

öring vinter Höstfarger mot Ljungris

Det här är Torkilstötens samfällighetsförening

En översikt för alla oss som är fastighetsägare och medlemmar i föreningen

Inledning

Vi vill på ett enkelt och överskådligt sätt beskriva vad det innebär att vara fastighetsägare inom Torkilstötens samfällighetsförening. För enkelhets skull kallas vår samfällighetsförening bara för ”Torkilstötens” och ibland bara ”samfälligheten”.

sjö

Vi som är fastighetsägare inom samfälligheten kallas omväxlande för ”fastighetsägare” eller ”medlemmar”. Om man skall vara juridiskt riktigt korrekt är det egentligen fastigheterna som är ”medlemmar” i samfälligheten, men i de flesta fall är det i praktiken detsamma som att vi fastighetsägare utgör medlemmarna.

Torkilstötens mål är att alla fastighetsägare inom samfälligheten skall få ett så enkelt och väl fungerande fritidsboende som möjligt.

Vi som bor här är nästan alla fritidsboende och här skall finnas möjlighet för oss att skapa en oas i livet där vi kan hämta krafter, inspiration och få avkoppling. Här skall det vara möjligt att få utlopp för kreativitet och skaparglädje när vi fixar och donar med våra fritidshus. Här skall vara nära till underbar fjällnatur, fiske och vildmark. Här skall finnas lugn och harmoni, men också bekvämlighet för den som vill. Och våra stugor skall vara möjliga att nå och bebos året runt.

Behöver du ytterligare upplysningar – tveka inte att kontakta någon i Styrelsen.