Helags

Torkilstötens samfällighetsförening

Sopor

De gamla sopbodarna är förseglade och nu är det endast vårt gemensamma sophus som gäller för att slänga hushållssopor, förutom sopboden vid Älgen som finns kvar.

Regler

  • Endast hushållssopor i sophuset
  • En låda finns för batterier och en för lampor
  • Glas, tidningar och olika förpackningar källsorteras i byns miljöstation
  • Grovsopor hänvisas till återvinningscentralen i Ljungdalens by

Information, sophämtning

Bergs Kommun ombesörjer sophämtning i Torkilstöten. Sophämtning sker måndagar, udda veckor. Källsortering gäller inom Torkilstöten och hela Bergs Kommun.

Återvinningscentral finns i Ljungdalen Tel: 0702-305581

Öppettider: Tisdagar 17.00-18.00, Lördagar 09.00-11.00

Avvikelser kan förekomma vid helgdagar etc. För fullständig information se Bergs kommuns hemsida. Länk finns i kolumnen till höger.

Information, latrinlämning

Latrin lämnas vid Återvinningscentralen i Ljungdalen. Särskilda kärl som kan köpas i Ljungdalen (Turist-byrån) skall användas. Kärlen finns till-gängliga i två storlekar: Höjd 430 mm eller 315 mm. För mer information om tillgång på kärl; kontakta Turisbyrån eller Jörgen Kristoffersson, Bergs Kommun, tel 0687-161 56