Helags

Torkilstötens samfällighetsförening

Sopor

Det finns två sophus för hantering av sopor. Sophusen hittar du vid Öjönvägen samt vid Älgen.

Obs! endast hushållssopor.

Regler

  • Endast hushållssopor i sophuset
  • Glas, tidningar och olika förpackningar källsorteras i byns miljöstation
  • Grovsopor hänvisas till återvinningscentralen i Ljungdalens by

Information, sophämtning

Vatten & miljöresurs ombesörjer sophämtning i Torkilstöten. Källsortering gäller inom Torkilstöten och hela Bergs Kommun.

Återvinningscentral finns i Ljungdalen Tel: 0702-305581

Öppettider: Tisdagar 17.00-18.00, Lördagar 09.00-11.00

Avvikelser kan förekomma vid helgdagar etc. För fullständig information se Bergs kommuns hemsida. Länk finns i kolumnen till höger.

Information, latrinlämning

Vatten & miljöresurs ombesörjer latrinhämtning för Torkilstötens samfällighet för information se:

Vatten & miljöresurs webbsida.