Helags

Torkilstötens samfällighetsförening

vägunderhåll och snöröjning

Så här fungerar vägunderhåll av våra vägar

Våra vägar inom samfälligheten är i stort sett anlagda när området exploaterades och de större vägarna har under åren underhållits och förbättrats av samfälligheten. Vissa mindre vägar inom kvarteren som anlades under exploaterings-tiden underhålls idag av de som bor vid dessa vägar så att de är i ett sådant skick att de kan snöröjas.

Varje vår så skrapas de större vägarna för att dels fylla igen s.k potthål och även för att behålla vägens bågformade profil så att regnvattnet kan rinna av, vid regniga sommar så behövs även en ytterligare skrapning.

Vissa år behövs även de större vägarna ett ytterligare lager av nytt slitlager av grus. Kontakta vägansvarig i Styrelsen om ni har frågor kring vägar eller om ni ser något som behöver åtgärdas.

Extra slitage av vägar i samband med nybyggnad av hus

Tunga fordon som levererar hus och material till ert husbygge utgör en extra belastning på våra vägar. Kostnaden för extra slitage på vägar i samband med nybyggnation eller annan tung transport belastas fastighetsägaren.

Så här fungerar snöröjningen inom samfälligheten

Vägar inom Torkilstötens samfällighetsförening snöröjs på samfällighetens uppdrag av Ljungdalens Gräv & Allservice AB/PG Skott, som är föreningens kontrakterade entreprenör för snöröjning. De vägar där samfälligheten ansvarar för snöröjningen framgår av snöröjningskartan.

Bor du vid någon av de mindre stick-vägarna är det klokt att ringa Ljungdalens Gräv & Allservice AB/PG Skott några dagar innan du åker dit för att vara säker på att vägen är snöröjd när du kommer. Detta gäller framförallt boende på Rosenroten, Gullspiran, Stormhatten, Kvannen, Fjällviolen, Harren, Enen och Rönnen. Vägen från Ljungdalen till Kläppen snöröjs av vägverket.

Om du är på väg till Torkilstöten vid hårt vinterväder måste du dock räkna med att snöhinder kan förekomma. Ring gärna till Ljungdalens Gräv & Allservice AB/PG Skott i förväg och fråga om snöläget. Likaså om du skulle fastna i snöhinder.

Snöröjning av den egna uppfarten eller av väg som inte ingår i samfällighetens snöröjning sker det på egen bekostnad. Övrig snöröjning ingår i årsavgiften till samfällligheten. Bokning av snöröjning av egen uppfart görs på Ljungdalens Gräv & Allservice AB:s hemsida. Länken hittar du här www.ljungdalensallservice.se/boka-snrjning

Vid snöstorm eller annat hårt vinterväder så är det oundvikligt att det kan bli svårigheter med framkomligheten på våra vägar. Håll kontakten med Ljungdalens Gräv & Allservice AB/PG Skott eller vänta till bättre väder. Tålamod och förståelse för att snöröjning kan dröja lite är bra att ha. Snöskyffel är inte heller helt fel.

Ljungdalens Gräv & Allservice AB/PG Skott kommer du enkelt i kontakt med antingen via telefon eller email. Se kontaktuppgifter till höger