Helags

Torkilstötens samfällighetsförening

Längdspår och skoterleder inom samfällighetens område

Längdspår

2013 bildades ”Torkilstötens skidförening” för att ta hand om spårning av längdspår inom samfällighetens område och även dess närmaste omgivning. Information om spårning, sträckningar, avgifter och tidpunkter hittar ni på Skidföreningens egen webbsida. Länk finns i kolumnen länkar till höger på sidan.

längdspår

Skoter inom Samfällighetens område

Inom samfällighetens område skall allt för mycket störande skoteråkning undvikas. Använd skoterlederna och begränsa körningen till kortaste väg till närmaste skoterled. Körning nära stugorna skall undvikas.

Skoterleder inom samfällighetens område är utmärkta med röda kors eller med skotermärke. De ansluter till de stora lederna som sköts och prepareras med pistmaskin av Skoterklubben. Lederna inom Torkilstötens Samfällighetsområde prepareras inte.

Från 2016 har Funäsdalen och Ljungdalen/Storsjö ett gemensamt skoterledskort. Skoterledskorten finns att köpa hos Turistbyrån, Macken, Yamaha, Helags, Tuvan, Storsjö Fiskecamp och Handlarn i Storsjö. Tänk på att på statens marker är skotertrafiken förbjuden utom på vissa leder. Du kan läsa mer om vad som gäller på Länsstyrelsens och på naturvårdsverkets hemsidor. Se länkar till höger.