Helags

Torkilstötens samfällighetsförening

Grönområden

Samfällighetens grönområde omfattar ca 200 ha mark av varierande beskaffenhet. Inom området ligger Övre- och Nedre tjärn som också går under namnen Övre- och Nedre Finnburdammen. Vid dammarna finns vindskydd.

Fiske i Övre- och Nedre Finnburdammen

Ungefär vartannat år planterar samfälligheten ut öring i både övre- och nedre Finnburdammen. Detta bekostas av medlemsavgifterna och fiske är därför bara tillåtet för samfällighetens medlemmar. Medför alltid det speciella fiskekortet som alla medlemmar har fått. Senaste inplantering genomfördes juni 2019 med Bonäshamnsöring. Isfiske är tillåtet.