Helags

Torkilstötens samfällighetsförening

Grönområden

Samfällighetens grönområde omfattar ca 200 ha mark av varierande beskaffenhet. Inom området ligger Övre- och Nedre tjärn som också går under namnen Övre- och Nedre Finnburdammen. Vid dammarna finns vindskydd.

Fiske i Övre- och Nedre Finnburdammen

Ungefär vartannat år planterar samfälligheten ut öring i både övre- och nedre Finnburdammen. Detta bekostas av medlemsavgifterna och fiske är därför bara tillåtet för samfällighetens medlemmar. Senaste inplantering genomfördes i juli 2021. Isfiske är tillåtet.