Helags

Torkilstötens samfällighetsförening

Vattenanläggningen GA14 i övre Skrållan

Vattenanläggningen (GA14) i Övre Skrållan förvaltas av samfälligheten och omfattar 42 fastigher inom kvarteren Rosenroten, Gullspiran, Stormhatten, Kvannen och Fjällviolen. Kostnaden för anläggningen fördelas helt mellan de 42 ingående fastigheterna.