Helags

Torkilstötens samfällighetsförening

Medlemsförteckning

Om du vill komplettera dina kontaktuppgifter i medlemsförteckningen på vår hemsida, kontakta: Anders Andersson

Om du vill komplettera dina uppgifter i vårt medlemsregister, kontakta: Stefan Hedström

Vårt medlemsregister är ett mer komplett register över våra medlemmar och innehåller hem-adresser och är viktig för utskick av årsavgift och kallelse till årsstämma.

För att öppna länkarna nedan krävs inloggning.

Obs! Lösenordet finns på avgiftsavin

Medlemsförteckningen är till för oss medlemmar och innehåller medlemmars e-mail, telefonnummer och hemort. Här är medlemsförteckningen sorterad i alfabetisk ordning efter registrerad ägare.

Medlemsförteckningen är borttagen under utredning av hur GDPR påverkar möjligheten att ha denna information tillgänglig för våra medlemmar.