Helags

Torkilstötens samfällighetsförening

news

Nyheter och aktuellt


Sammanfattning av styrelsens möten

Sammanfattning från styrelsens möte den 2024-05-15 samt för 2024-03-31 finns nu publicerade. Aktuella samt tidigare sammanfattningar hittar ni här->>

publicerades: 2024-05-25


Protkollet från Årsstämman

Protokollet från Årsstämman finns nu publicerat på hemsidan. Protokollet hittar du här ->>

publicerades: 2024-04-07


Kallelse till ordinarie årsstämma (Föreningsstämma)

Medlemmar i Torkilstötens Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie årsstämma. Tid: söndagen den 31:e mars 2024. kl. 10.00 Plats: Ljungalid i Ljungdalen

Stämmohandlingar finns att hämta här på hemsidan.

Skriv gärna ut egna handlingar från vår hemsida för att ta med på mötet. Väl mött!

Dokumentationen hittar du här ->>

publicerades: 2024-03-15


Sammanfattning av styrelsens möten

Sammanfattning från styrelsens möte den 2024-01-23 samt för 2024-02-27 finns nu publicerade. Aktuella samt tidigare sammanfattningar hittar ni här->>

publicerades: 2024-03-15


Sammanfattning av styrelsens möte

Sammanfattning från styrelsens möte den 2023-12-19 finns nu publicerat. Aktuella samt tidigare sammanfattningar hittar ni här->>

publicerades: 2023-12-28


Påminnelse om motioner till stämman

Motioner till Årsstämman den 31 mars 2024 skall senast vara styrelsen tillhanda den 31 december 2023.

Skanna och maila till: arkiv@torkilstotens.se

Motionen bör innehålla: Rubrik:** Tydlig och beskrivande för ärendet.

Bakgrund:** En kortfattad bakgrund som beskriver varför frågan är relevant för föreningen.

Problemställning/syfte:** Skriv en text som berättar varför du tycker som du gör.

Förslag till åtgärd:** Detaljerat förslag på vad som bör göras för att lösa problemet eller tillgodose behovet.

Ekonomiska konsekvenser:** Om förslaget innebär ekonomiska åtaganden eller besparingar, bör dessa redovisas. Förslag till beslut:** Det är viktigt att motionen inehåller ett tydligt förslag till beslut. Ex. Jag/vi föreslår att stämman beslutat att….

Underskrifter:** Namn och eventuellt medlemsnummer för de som stöder motionen.

publicerades: 2023-12-27


Ny ordning för att boka snöröjning

Från oc med vintern 2023–2024 gäller en ny ordning för att boka snöröjning av angöringsvägar utanför det området som vinterunderhålls enligt samfällighetens avtal med PG Skott, Ljungdalens gräv och allservice AB. Se information på Ljungdalens gräv och allservices hemsida. www.ljungdalensallservice.se/boka-snrjning

publicerades: 2023-12-16


Sammanfattning av styrelsens möte

Sammanfattning från styrelsens möte den 2023-10-24 finns nu publicerat. Aktuella samt tidigare sammanfattningar hittar ni här->>

publicerades: 2023-12-16


Sammanfattning av styrelsens möte

Sammanfattning från styrelsens möte den 2023-09-09 finns nu publicerat. Aktuella samt tidigare sammanfattningar hittar ni här->>

publicerades: 2023-09-25


Inplantering av fisk inställt

Pga att leverantören har fått slut på fisk så ställs tyvärr inplanteringen in. Nytt försök görs nästa höst.

publicerades: 2023-08-29


Sammanfattning av styrelsens möte

Sammanfattning från styrelsens möte den 2023-08-08 finns nu publicerat. Aktuella samt tidigare sammanfattningar hittar ni här->>

publicerades: 2023-08-23


Inplantering av fisk

Inplantering av fisk i Nedre Finnburdammen kommer att ske måndagen den 28 augusti. Därefter kommer det att vara fiskeförbud i tre veckor dvs t o m söndagen den 17 september. För att nykomlingarna skall få växa till sig och för att säkra beståndet uppmanas alla att släppa tillbaka all fångad fisk under 20 cm längd.

publicerades: 2023-08-21


Arbetsdag för Torkilstötens SFF:s medlemmar

Torkilstötens Samfällighetsförening bjuder in till 2023 års arbetsdag lördagen den 9:e september. Vi samlas kl. 10:00 vid sophuset Öjönvägen. Det arbete som ska utföras är: uppsamling av rester av snöpinnar från vintern, inventering och röjning vid skyltar i området, städning av sophuset mm.

Anser ni att något mer behöver göras så hör gärna av er och ta gärna med redskap som kan behövas. Passa på att umgås, ha trevligt och träffa grannar i området! Efter arbetet bjuds det på grillad korv vid Nedre Finnburdammen.

För eventuella frågor, kontakta ordf Karolina Nilsson

Karolina.nil@telia.com

publicerades: 2023-08-20


Fakturor, Vatten & miljöresurs

Det har blivit fel igen med fakturorna från Vatten och miljöresurs där samlingsfakturan till samfälligheten har gått ut till enskilda husägare. Styrelsen har varit i kontakt med Vatten & Miljöresurs och fått svar enligt nedan. Ingen skall betala fakturan och vill man få en bekräftelse på att de har annullerat fakturan så kontakta dem via mail eller ring dem. Med vänlig hälsning Styrelsen

"Vi har annullerat de som har hört av sig. Men vi ska även ta fram en lista på vilka det berör och annullera dessa fakturor. Med vänlig hälsning Sebastian Wallin"

publicerades: 2023-06-11


Vatten Övre Skrållan

Nu på morgonen 21/5 så har vi fått ett avbrott på vattenledningarna i Övre Skrållan. PG Skott anlitades att eftersöka läckan och den är nu åtgärdad.

/Styrelsen

publicerades: 2023-05-21


Protkollet från Årsstämman

Protokollet från Årsstämman finns nu publicerat på hemsidan. Protokollet hittar du här ->>

publicerades: 2023-04-23


Kallelse till ordinarie årsstämma (Föreningsstämma)

Medlemmar i Torkilstötens Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie årsstämma. Tid: söndagen den 9:e april 2023. kl. 10.00 Plats: Ljungalid i Ljungdalen

Stämmohandlingar finns att hämta här på hemsidan.

Debiteringslängd kan fås på förfrågan till Thomas Karlsson via e-post tpak861@gmail.com

Skriv gärna ut egna handlingar från vår hemsida för att ta med på mötet. Väl mött!

Dokumentationen hittar du här ->>

publicerades: 2023-03-25


Uppdatera medlemsregistret

Har du nyligen förvärvat en fastighet i Torkilstöten eller behöver du bara uppdatera dina kontaktuppgifter?

Kontaktuppgifter uppdaterar du här: Uppdatera ägaruppgifter

publicerades: 2022-11-06


Arbetsdag för Torkilstötens SFF:s medlemmar

Torkilstötens Samfällighetsförening bjuder in till 2022 års arbetsdag lördagen den 3:e september. Vi samlas kl. 09:00 vid sophuset Öjönvägen. Det arbete som ska utföras är städning av området mm.

Anser ni att något mer behöver göras så hör gärna av er. Passa på att umgås, ha trevligt och träffa grannar i området! Efter arbetet bjuds det på grillad korv vid Nedre Finnburdammen.

För eventuella frågor, kontakta Peter Enström. tel. 0705-554243

enstrom.p@gmail.com

publicerades: 2022-08-06


Protokoll från konstituerande styrelsemötet

Protkollet från Årsstämman

Protokollet från Årsstämman finns nu publicerat på hemsidan. Protokollet hittar du här ->>

publicerades: 2022-05-01


Kallelse till ordinarie årsstämma (Föreningsstämma)

Medlemmar i Torkilstötens Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie årsstämma. Tid: Fredagen den 15:e april 2022. kl. 10.00 Plats: Ljungalid i Ljungdalen

Stämmohandlingar finns att hämta här på hemsidan. De går även att läsa i föreningens pärmar på ICA Ljungdalen och Turistbyrån i Ljungdalen senast 14 dagar innan mötet.

Debiteringslängd kan fås på förfrågan till Thomas Karlsson via e-post tpak861@gmail.com

Skriv gärna ut egna handlingar från vår hemsida för att ta med på mötet. Väl mött!

Dokumentationen hittar du här ->>

publicerades: 2022-04-01


Bygglovsansökan angående fiskecamp vid Stortjärn

Bergs kommun har fått in en bygglovsansökan (Dnr MBN 2021-002412) om att få bygga en fiskecamp vid Stortjärn. Det är första sjön som ligger ovanför Torkilstötens lift till vänster om leden till Helags. Tanken var att bygga tre fiskarstugor avsedda för boende, en för hygien och wc samt en byggnad med plats för båt och bastu. Ansökan inkluderar även en ansökan om strandskyddsdispens (dnr: 2018.386). Eftersom samfälligheten är närmsta granne har kommunen gett samfälligheten möjlighet att yttra sig angående ansökan. Samfällighetens styrelse har skrivit ihop ett yttrande och samtidigt frågat om man kunde tänka sig att skjuta på beslutet till efter samfällighetens årsmöte under påsken. Det visade sig omöjligt att skjuta på tiden för yttrande. Vi väntar fortfarande på besked från Bergs kommun angående huruvida bygglovet kommer att godkännas eller inte.

Länk till styrelsens yttrande ->>

publicerades: 2022-03-16


Fyverkerier

Inför stundande helg vill styrelsen påminna att: Allt bruk av fyrverkerier/smällare inom eller i anslutning till Torkilstötens Samfällighets område är förbjuden. Du som förälder/vårdnadshavare är ansvarig för dina barns eventuella hantering av smällare. Då vår samfällighet består av fristående hus är risken för brand överhängande, därför kan vi inte acceptera fyrverkerier inom eller i anslutning till samfälligheten. Självfallet ingår även ett hänsynstagande till alla inom området förekommande hundar och djur, som ofta mår mycket dåligt av smällandet. Styrelsen förutsätter att alla boende respekterar detta förbud och inte utsätter andra för uppenbar fara.

Vänligen Styrelsen

publicerades: 2021-12-27


Erbjudande från IP only

IP Only erbjuder fiberinstallation i Torkilstöten

Information hittar du här ->>

Protokoll från konstituerande styrelsemötet

Protokollet från mötet 2021-07-03 finns nu publicerat. Aktuella samt tidigare protokoll hittar ni här ->>

publicerades: 2020-08-01


Protkollet från Årsstämman

Protokollet från Årsstämman finns nu publicerat på hemsidan. Protokollet hittar du här ->>

publicerades: 2021-07-06


Årsstämma 2021-07-03

Vi planerar att genomföra årsstämman 2021-07-03 på Ljungalid, Ljungdalen i enlighet med den reviderade stämmokallelsen.

publicerades: 2021-06-19


Stämmohandlingar årsstämman

Stämmohandlingar finns nu att hämta.

Dokumentationen hittar du här ->>

publicerades: 2021-04-25


Årsstämman flyttas

Som en följd av den pågående coronapandemin avlyses den till 2021-04-02 planerade årsstämman. Styrelsen gör nu ett nytt försök och kallar till stämma 2021-07-03.

Vi är i dagsläget medvetna om att det inte är helt säkerställt att stämman går att genomföra då heller. Vi kommer därför att hålla noggrann uppsikt över händelseutvecklingen. Vi bedömer att det 14 dagar i förväg ska gå att avgöra om stämman kan hållas. Vi ber er därför att hålla uppsikt på hemsidan www.torkilstotens.se samt på Facebook-sidan Torkilstöten Ljungdalen där vi kommer att meddela om stämman kan genomföras eller om den måste avlysas igen. Det kommer också att gå att kontakta styrelsemedlem för besked.

Enligt den av Regeringen utfärdade tillfälliga lagen 2020:198 får styrelsen i en samfällighetsförening inför en viss föreningsstämma besluta att ett ombud får företräda fler än en medlem. Styrelsen i Torkilstötens Samfällighetsförening kommer före stämman att ta ett sådant beslut. Därför blir det alltså möjligt att flera medlemmar lämnar fullmakt till en och samma medlem att företräda dem på stämman. Styrelsen uppmanar medlemmar att utnyttja denna möjlighet även i syfte att begränsa antalet deltagare på stämman.

Vi är också tacksamma för föranmälan om deltagande. Anmälan kan göras till:

Peter Enström Tel.: 070-555 42 43 e-post: enstrom.p@gmail.com

Det kommer inte att serveras något fika på stämman.

Kallelsen i sin helhet hittar du här ->>

Stämmohandlingar kommer att finnas att hämta på föreningens hemsida www.torkilstotens.se och i föreningens pärmar på ICA Ljungdalen och Turistbyrån i Ljungdalen senast 14 dagar innan stämman. Skriv gärna ut egna handlingar från hemsidan för att ta med till mötet.

Välkomna önskar styrelsen!

publicerades: 2021-03-16, redigerad 2021-04-25


Sammanfattning av styrelsens möte

Sammanfattning från styrelsens möte den 2021-02-06 finns nu publicerat. Aktuella samt tidigare sammanfattningar hittar ni här->>

publicerades: 2021-03-01


Projektet fjällflytt förlängs

Vi har i styrelsen fått information och uppdatering från "Projekt Fjällflytt" som vi gärna delar med oss av

Projekt Fjällflytt

Fjällflytt, projektet för inflyttning av barnfamiljer till Ljungdalen/Storsjö, har fått förlänga projekttiden till hösten -21 på grund av Corona. Vi har inte kunnat jobba på i den takt vi önskat men har ändå lyckats få en del inflyttning till området, främst till Storsjö då flera barnfamiljer har ”flyttat hem”. Till Ljungdalen kommer en inflyttning i maj och en till på väg så snart boendet är ordnat.  Vi har stor brist på boende och det är där vi vill ta hjälp av er. Det finns kanske någon hos er i föreningen som har hus att hyra ut, alt. sälja? Eller kanske det finns någon som vill flytta hit ett tag och låta barnen gå vi vår fina skola?  Skolan lever ständigt under nedläggningshot även om vi nu lyckats undanröja hotet denna gång.

Ta gärna kontakt med oss i Fjällflytt!

CatrineTengqvist 0702911977 catrine.tengqvist@gmail.com

Birgitta Skott 0703581205 skottbirgitta@gmail.com

Gunvi Hellström-Åslund 0706568143 ghellstromaslund@gmail.com

publicerades: 2021-02-19


Sammanfattning av styrelsens möte

Sammanfattning från styrelsens möte den 2020-09-19 finns nu publicerat. Aktuella samt tidigare sammanfattningar hittar ni här->>

publicerades: 2020-10-03


Vindfällen på Samfällighetsföreningens mark

Styrelsen i Torkilstötens Samfällighetsförening har beslutat att vindfällen som ligger på föreningens mark får tas om hand av närliggande fastighetsägare. Kontakt med Samfällighetsföreningens grönområdesansvariga ska ske innan tillvaratagande och principen "först till kvarn" kommer att råda.

publicerades: 2020-09-21


Arbetsdag för Torkilstötens SFF:s medlemmar

Torkilstötens Samfällighetsförening bjuder in till 2020 års arbetsdag lördagen den 19 september. Vi samlas kl. 10:00 vid sophuset Öjönvägen. Det arbete som ska utföras är bland annat:

Anser ni att något mer behöver göras så hör gärna av er. Passa på att umgås, ha trevligt och träffa grannar i området! Efter arbetet bjuds det på grillad korv vid Nedre Finnburdammen.

För eventuella frågor, kontakta Peter Enström. tel. 0705-554243

enstrom.p@gmail.com

publicerades: 2020-08-12


Protokoll från konstituerande styrelsemötet

Protokollet från mötet 2020-06-27 finns nu publicerat. Aktuella samt tidigare protokoll hittar ni här ->>

publicerades: 2020-07-13


Protkollet från Årsstämman

Protokollet från Årsstämman finns nu publicerat på hemsidan samt på ICA Ljungdalen och Ljungdalens Turistbyrå. Protokollet hittar du här ->>

publicerades: 2020-07-13


Ny kallelse för årsstämma (Föreningsstämma)

Medlemmar i Torkilstötens Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie årsstämma. Tid: Lördag den 27:e juni 2020 kl. 10.00 Plats: Ljungalid i Ljungdalen

Stämmohandlingar finns att hämta här på hemsidan. De går även att läsa i föreningens pärmar på ICA Ljungdalen och Turistbyrån i Ljungdalen senast 14 dagar innan mötet.

Observera att tillgång till debiteringslängdena kräver inloggningsuppgifter. Dessa finns på fakturan för 2019 års avgift.

Skriv gärna ut egna handlingar från vår hemsida för att ta med på mötet. Väl mött!

Dokumentationen hittar du här ->>

Styrelsen i Torkilstötens Samfällighetsförening avser att genomföra den tidigare uppskjutna stämman på tid och plats som anges ovan

Stämman avses att hållas utomhus och vi hoppas på bra väder! Stolar kommer att kunna hämtas inomhus och ska placeras på avstånd från varandra i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Regeringen har utfärdat en tillfällig lag (2020:198) för att underlätta genomförandet av föreningsstämmor innebärande att ett ombud får företräda fler än en medlem. Därför är det alltså möjligt att flera medlemmar lämnar fullmakt till en och samma medlem att företräda dem på stämman. Styrelsen uppmanar medlemmar att utnyttja denna möjlighet även i syfte att begränsa antalet deltagare på stämman. För de fastighetsägare som avser närvara så ber vi er också att begränsa stämmodeltagandet till en person per fastighet. Observera dock då att om fastigheten har flera delägare så måste den deltagande delägaren ha fullmakt från övriga delägare i fall av votering i någon stämmofråga.

Vi är också tacksamma för föranmälan om deltagande. Anmälan kan göras till:

Peter Enström Tel.: 070-555 42 43 e-post: enstrom.p@gmail.com

Det kommer inte att serveras något fika på stämman.

Kallelsen i sin helhet hittar du här ->>

Välkomna önskar styrelsen!

publicerades: 2020-06-11

Ny kallelse för årsstämma (Föreningsstämma) ny kassörskandidat efterlyses

Som en följd av den pågående coronapandemin avlystes den till 2020-04-10 planerade årsstämman. Styrelsen gör nu ett nytt försök och kallar till stämma

Kallelsen i sin helhet hittar du här ->>

Det finns nu en vakant plats i styrelsen i och med att vår nuvarande kassör avgår. Valberedningen och styrelsen har för närvarande inte hittat någon ersättare men är övertygade om att det bland de 300 medlemmarna finns en villig kandidat. Är du vår nästa kassör?

Mer info hittar du här ->>

publicerades: 2020-04-30

Årsstämman avlyses

På grund av rådande situation med coronaviruset anser styrelsen att det inte är lämpligt att hålla årsstämma den 10:e april . Stämman avlyses härmed och styrelsen återkommer med ett senare datum för stämman .

publicerades: 2020-03-17


Kallelse till ordinarie årsstämma (Föreningsstämma)

Medlemmar i Torkilstötens Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie årsstämma. Tid: Fredagen den 10:e april 2020. ”Fika” och snack från kl. 09.30 och mötet börjar kl. 10.00 Plats: Ljungalid i Ljungdalen

Stämmohandlingar finns att hämta här på hemsidan. De går även att läsa i föreningens pärmar på ICA Ljungdalen och Turistbyrån i Ljungdalen senast 14 dagar innan mötet.

Observera att tillgång till debiteringslängdena kräver inloggningsuppgifter. Dessa finns på fakturan för 2019 års avgift.

Skriv gärna ut egna handlingar från vår hemsida för att ta med på mötet. Väl mött!

Dokumentationen hittar du här ->>

publicerades: 2020-03-15


Sammanfattning av styrelsens möte

Sammanfattning från styrelsens möte den 2020-02-08 finns nu publicerat. Aktuella samt tidigare sammanfattningar hittar ni här->>

publicerades: 2020-02-28


Ny entreprenör för plogning av vägar i vårt område

Samfällighetten har bytt entreprenör för plogning i vårt område. Den nya entreprenören är Ljungservice AB / Peter Jonsson. Ni som haft privat avtal med PG om plogning av egna infarter får nu ta kontakt med Peter Jonsson för att göra upp med honom.

JOURTELEFON PLOGNING: 0738-33 98 88

PETER JONSSON 0703-72 31 08

publicerades: 2019-10-22


Sammanfattning av styrelsens möte

Sammanfattning från styrelsens möte den 2019-09-07 finns nu publicerat. Aktuella samt tidigare sammanfattningar hittar ni här->>

publicerades: 2019-10-04


2019-07-27 Sammanfattning av styrelsens möte

Sammanfattning från styrelsens möte den 2019-06-29 finns nu publicerat. Aktuella samt tidigare sammanfattningar hittar ni här->>


2019-06-17 Korrigering av debitering

Vår leverantör Föreningshuset har debiterat fel belopp för årsavgiften i samband med ett systembyte. Kompletterande debitering har därför skickats. Se bifogat brev från Föreningshuset.

Information felaktig debitering

2019-05-18 Nationalparksprojektet i Vålådalen-Sylarna-Helags avslutas

Ny info om nationalparksprocessen.

Pressmeddelande 2019-05-09->>

2019-05-18 Arbetshelg för Torkilstötens medlemmar

Torkilstötens samfällighetsförening bjuder in till arbetshelg 7-8:e september. Vi samlas kl 9:00 vid sophuset Öjönvägen. Passa på att umgås, ha trevligt och träffa grannar i området. Det bjuds på grillad korv.

För eventuella frågor, kontakta Peter Enström. tel. 0705-554243


2019-05-18 Grävarbete på samfällighetens område

Härjeåns kraft kommer att under augusti-oktober 2019 att utföra grävarbete i vårt område.


2019-05-06 Protokoll från konstituerande styrelsemötet

Protokollet från mötet finns nu publicerat. Aktuella samt tidigare protokoll hittar ni här ->>


2019-04-21 Protkollet från Årsstämman

Protokollet från Årsstämman finns nu publicerat på hemsidan samt på ICA Ljungdalen och Ljungdalens Turistbyrå. Protokollet hittar du här ->>


2019-03-23 Kallelse till ordinarie årsstämma (Föreningsstämma)

Medlemmar i Torkilstötens Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie årsstämma. Tid: Fredagen den 19:e april 2019. ”Fika” och snack från kl. 09.30 och mötet börjar kl. 10.00 Plats: Ljungalid i Ljungdalen

Stämmohandlingar finns att hämta här på hemsidan. De går även att läsa i föreningens pärmar på ICA Ljungdalen och Turistbyrån i Ljungdalen senast 14 dagar innan mötet.

Observera att tillgång till debiteringslängdena kräver inloggningsuppgifter. Dessa finns på fakturan för 2018 års avgift.

Skriv gärna ut egna handlingar från vår hemsida för att ta med på mötet. Väl mött!

Dokumentationen hittar du här ->>


2019-03-12 Sammanfattning av styrelsens möte

Sammanfattning från styrelsens möte den 2019-02-23 finns nu publicerat. Aktuella samt tidigare sammanfattningar hittar ni här->>


2018-10-25 GDPR, Policy för behandling av personuppgifter

Samfällighetens policy angående hantering av personuppgifter finns att läsa här->>


2018-09-30 Sammanfattning av styrelsens möte

Sammanfattning från styrelsens möte den 2018-09-15 finns nu publicerat. Aktuella samt tidigare sammanfattningar hittar ni här->>


2018-09-16: Arbetshelg för Samfällighetens medlemmar

Ett stort tack till alla stugägare som hjälpte till på städdagen lördagen den 15:e sept. Det ordnades ny grillplats vid nedre tjärnen, slyröjning, uppsättning av ledmärken på vandringsleden från Ripan-parkeringen samt nedtagning av dåliga snöskärmar.

Dagen avslutades med korvgrillning vid nya grillplatsen .

Tack /Styrelsen


2018-08-09: Arbetshelg för Samfällighetens medlemmar

Torkilstötens samfällighetsförening bjuder in till arbetshelg lördagen och söndagen 15-16 september. Vi samlas kl 10:00 vid sophuset Öjönvägen. Arbete som skall utföras är bland annat borttagning av snöskydd, städning av området samt göra ny grillplats vid nedre tjärnen och inte minst att passa på att umgås, ha trevligt och träffa grannar i området. Anser ni att något mer bör göras så hör gärna av er.

Det bjuds på grillad korv.

För eventuella frågor, kontakta Peter Enström. tel. 0705-554243

enstrom.p@gmail.com

2018-06-17 Sammanfattning av styrelsens möte

Sammanfattning från styrelsens möte den 2018-06-02 finns nu publicerat. Aktuella samt tidigare sammanfattningar hittar ni här->>


2018-03-23 Info kring GDPR

Den 25 maj träder en EU gemensam förordning för hantering av personuppgifter i kraft. General Data Protection Regulation. Torkilstötens samfällighet ser just nu över om vad som måste åtgärdas. I första skedet så kommer medlemsregistret på hemsidan att tas bort. Samma gäller alla äldre debiteringslängder, trots att de är lösenordsskyddade.

Samfälligheten anlitar ” Föreningshuset” som är specialiserade på administrativa tjänster för föreningar och har ett register på medlemmar för att kunna skicka ut betalningsinformation för medlemsavgifter. Alla E-mailadresser utom för styrelsen kommer att raderas. Samfälligheten kommer endast behålla de uppgifter som behövs för våran nödvändiga komunikation så som debiteringslängder.

Inga uppgifter gällande fastighetsägare kommer att lämnas ut till tredje part. Tillgång till registret har endast kassör och ordförande i Samfälligheten. Ansvarig för GDPR samordning är Stefan Kolb ordförande i sammfällighetsföreningen.

2018-04-15 Protokoll från konstituerande styrelsemötet

Protokollet från mötet finns nu publicerat. Aktuella samt tidigare protokoll hittar ni här ->>


2018-03-31 Protkollet från Årsstämman

Protokollet från Årsstämman finns nu publicerat på hemsidan samt på ICA Ljungdalen och Ljungdalens Turistbyrå. Protokollet hittar du här ->>


2018-03-09 Kallelse till ordinarie årsstämma (Föreningsstämma)

Medlemmar i Torkilstötens Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie årsstämma. Tid: Fredagen den 30:e mars 2018. ”Fika” och snack från kl. 10.00 och mötet börjar kl. 10.30 Plats: Ljungalid i Ljungdalen

Stämmohandlingar finns att hämta här på hemsidan. De går även att läsa i föreningens pärmar på ICA Ljungdalen och Turistbyrån i Ljungdalen senast 14 dagar innan mötet.

Skriv gärna ut egna handlingar från vår hemsida för att ta med på mötet. Väl mött!

Dokumentationen hittar du här ->>


2018-02-28 Sammanfattning av styrelsens möte

Sammanfattning från styrelsens möte den 2018-02-10 finns nu publicerat. Aktuella samt tidigare sammanfattningar hittar ni här->>


2018-02-04 Länk till Lavinprognoser

Länken till Naturvårdsverkets lavinprognoser är nu uppdaterad och fungerar igen.


2017-09-25 Sammanfattning av styrelsens möte

Sammanfattning från styrelsens möte den 2017-09-02 finns nu publicerat. Aktuella samt tidigare sammanfattningar hittar ni här->>


2017-09-17 Information från Bredbandsgruppen i Ljungdalen

Länk till information från Bredbandsgruppen om hur man kan beställa anslutning till fibernätet

Information om fiberanslutning ->>

2017-08-08: Arbetshelg för Samfällighetens medlemmar

Torkilstötens samfällighetsförening bjuder in till arbetshelg lördagen och söndagen 2-3 september. Vi samlas kl 9:00 vid sophuset Öjönvägen. Arbete som skall utföras är bland annat städning av området, uppsättning av ledpinnar till Öjönleden och inte minst att passa på att umgås, ha trevligt och träffa grannar i området. Anser ni att något mer bör göras så hör av er.

Det bjuds på grillad korv.

För eventuella frågor, kontakta Peter Enström. tel. 0705-554243

enstrom.p@gmail.com

2017-07-02 Fiberutbyggnad i Ljungdalen

Ip-only planerar fiberutbyggnad i Ljungdalen. Intresseanmälan stängs i början av augusti 2017. Ip-only ersätter Servanet i utbyggnaden av fibernät i Ljungdalen, mer info finns på kommunens hemsida. Länk till information och intresseanmälan för fiber via Ip-only: Intresseanmälan fiber->>


2017-06-23 Sammanfattning av styrelsens möte

Sammanfattning från styrelsens möte den 2017-06-03 finns nu publicerat. Aktuella samt tidigare sammanfattningar hittar ni här->>


Publicerat 2017-05-07: Arbetshelg för Samfällighetens medlemmar

Torkilstötens samfällighetsförening bjuder in till arbetshelg lördagen och söndagen 3-4 juni. Vi samlas kl 9:00 vid sophuset Öjönvägen. Arbete som skall utföras är bland annat målning av dörrar till sophuset, städning av förråd, fiskevårdande åtgärder i bäcken, skoterbro vid leden från Björnen till Öjön och inte minst att passa på att umgås, ha trevligt och träffa grannar i området.

Det bjuds på grillad korv.

För eventuella frågor, kontakta Peter Enström. tel. 0705-554243

enstrom.p@gmail.com

2017-04-30 Protokoll från konstituerande styrelsemötet

Protokollet från mötet finns nu publicerat. Aktuella samt tidigare protokoll hittar ni här ->>


2017-04-28 Protkollet från Årsstämman

Protokollet från Årsstämman finns nu publicerat på hemsidan samt på ICA Ljungdalen och Ljungdalens Turistbyrå. Protokollet hittar du här ->>


2017-03-19 Kallelse till ordinarie årsstämma (Föreningsstämma)

Medlemmar i Torkilstötens Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie årsstämma. Tid: Fredagen den 14:e april 2017. ”Fika” och snack från kl. 10.00 och mötet börjar kl. 10.30 Plats: Ljungalid i Ljungdalen

Stämmohandlingar finns att hämta här på hemsidan. De går även att läsa i föreningens pärmar på ICA Ljungdalen och Turistbyrån i Ljungdalen senast 14 dagar innan mötet.

Skriv gärna ut egna handlingar från vår hemsida för att ta med på mötet. Väl mött!

Dokumentationen hittar du här ->>


2017-03-18 Sammanfattning av styrelsens möte

Sammanfattning från styrelsens möte den 2017-02-18 finns nu publicerat. Aktuella samt tidigare sammanfattningar hittar ni här->>


2017-02-21 Från Valberedningen

Nu är det lite mindre än två månader till årsstämman i Torkilstötens Samfällighetsförenining och vi i valberedningen vill gärna komma i kontakt med medlemmar som kan tänka sig att engagera sig i styrelsen. Just nu saknar vi en ledamot till styrelsen och två suppleanter.

Även om vi i valberedningen bor på olika platser i området, så räcker inte vår personkännedom till för att vi själva skall kunna söka upp tillräckligt många tänkbara kandidater.

Du som är intresserad, hör gärna av dig till valberedningen som består av:
Birgitta Henriksson gr.bosv.57@bredband.net (Sammankallande)
Emma Hagqvist emmahagqvist@gmail.com
Tor Vågen tor.vagen@yahoo.se


2017-01-01 Länstyrelsen utreder de statliga fjällederna i Sylarna/Vålådalen/Tossåsen/Helags-området

Länstyrelsen driver ett projekt som utreder de statliga fjällederna och önskar synpunkter och input. Ta chansen och ge dina tankar om hur ett framtida ledsystem skall vara utformat. Synpunkter önskas vara projektet till handa sanst i slutet av januari

Informationen och kontaktinfo hittar du i sin helhet här>>

2016-10-06 Sammanfattning av styrelsens möte

Sammanfattning från styrelsens möte den 2016-09-10 finns nu publicerat. Aktuella samt tidigare sammanfattningar hittar ni här->>


2016-10-06 Kläppenvägen asfalteras


2016-08-04 Arbetshelger i höst

Torkilstötens samfällighetsförening bjuder in till två stycken arbetshelger i höst. Vi hoppas att någon av helgerna passar för deltagande. 3-4:e september samt 10-11:e september samlas vi kl 9:00 vid sophuset Öjönvägen. Arbete som skall utföras är bland annat kvartersuppmärknig samt påfyllning av ved i vindskydden, men inte minst att passa på att umgås, ha trevligt och träffa grannar i området. Det bjuds på grillad korv.

För eventuella frågor, kontakta Peter Enström. tel. 0705-554243


2016-08-04 Hyvling av vägar

De stora mängderna regn som fallit senaste tiden har lett till att det bildats hålor och rännilar i våra vägar. Därför kommer ytterligare en hyvling av vägarna att ske någon av de närmaste veckorna.


2016-07-29 Årets bild till klimatarkivet

Sedan 2005 har årligen en bild tagits på Torkilstöten under juli månad. Årets bild togs den 22:e juli och är nu publicerad. Klimatarkivet>>


2016-06-28 Sammanfattning av styrelsens möte

Sammanfattning från styrelsens möte den 2016-06-11 finns nu publicerat. Aktuella samt tidigare sammanfattningar hittar ni här->>


Ny entreprenör för slamtömning och ändrade öppettider vid ÅVC

Från och med den 1 maj är det ny entreprenör och kundtjänst för slamtömning. Från och med den 7 maj ändras öppettiderna vid ÅVC.

Mer info finns på Bergs kommuns hemsida


2016-04-06 Protokoll från konstituerande styrelsemötet

Protokollet från mötet finns nu publicerat. Aktuella samt tidigare protokoll hittar ni här ->>


2016-03-29 Protkollet från Årsstämman

Protokollet från Årsstämman finns nu publicerat på hemsidan samt på ICA Ljungdalen och Ljungdalens Turistbyrå. Protokollet hittar du här ->>


2016-03-20 Möte om eventuell nationalpark i Vålådalen, Sylarna och Helags

Arbetet med att se om det finns förutsättningar för en nationalpark i området kring Vålådalen-Sylarna-Helags har dragit igång på allvar. Länstyrelsen tillsammans med Bergs kommun och Naturvårdsverket bjuder därför in till samtal där frågor rörande fritidshusägare, boende och företagare kommer att diskuteras.

Mötet riktar sig främst till stugägare och äger rum den 29:e mars kl. 18-20:30 på Ljungalid.

Inbjudan finner du här ->>


2016-03-08 Kallelse till ordinarie årsstämma (Föreningsstämma)

Medlemmar i Torkilstötens Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie årsstämma. Tid: Fredagen den 25 Mars 2016. ”Fika” och snack från kl. 10.00 och mötet börjar kl. 10.30 Plats: Ljungalid i Ljungdalen

Stämmohandlingar finns att hämta här på hemsidan. De går även att läsa i föreningens pärmar på ICA Ljungdalen och Turistbyrån i Ljungdalen senast 14 dagar innan mötet.

Skriv gärna ut egna handlingar från vår hemsida för att ta med på mötet. Väl mött!

Dokumentationen hittar du här ->>


2016-03-03 Protokoll från styrelsemötet

Protokollet från styrelsemötet 2016-02-06 finns nu publicerat. Aktuella samt tidigare protokoll hittar ni här->>


2015-12-26 Gott Slut och Gott Nytt 2016

Efter storm och hårt väder ligger nu Torkilstöten insvept i härlig nysnö och vi som är här ser fram emot ett nyårsfirande i vinterskrud. Äntligen är också Telias 4G-nät i drift.

God fortsättning och Gott nytt År! önskar Styrelsen

2015-10-18 Turistföreningen bjuder in till stugägarträff

Den 31:a oktober kommer Ljungdalsfjällens turistförening att ha en stugägarträff för alla stugägare i området. Mer info finns på Turistföreningens hemsida.


2015-10-04 Protokoll från styrelsemötet

Protokollet från styrelsemötet 2015-09-13 finns nu publicerat. Aktuella samt tidigare protokoll hittar ni här>>


2015-09-21 Påfyllning i dammarna

I förra veckan (14/9) släpptes det öring i dammarna. Det betyder att det nu är förbud att fiska. På så sätt hinner nykomlingarna aklimatisera sig till sin nya miljö och glädja oss medlemmar som vill dra upp en god middagsfisk nästa år. Fiskeförbudet gäller tills i vår.


2015-07-31 Årets bild till klimatarkivet

Sedan 2005 har årligen en bild tagits på Torkilstöten under juli månad. Årets bild är nu publicerad. Klimatarkivet>>


2015-06-14 Hembygdsföreningens sommarprogram 2015

I sommar bjuder Hembygdsföreningen på ett spännande program. Ta fram almanackan och planera in det som passar dig när du kommer till Ljungdalen. Allt från sagostunder, föreläsningar och kulturvandringar till det traditionella midsommarfirandet på Gammelgården och ”flötgröt”.

Jag frågar Gunilla Lundhall, ordförande i Hembygdsförening vad som driver henne att bjuda på ett så omfattande program. Hon berättar att hon som barn hälsade på sina farföräldrar i Ljungdalen där hon fick ta del av livet i fjällbyn och dess omgivningar. Det känns roligt att dela med sig av detta och därför är arbetet i Hembygdsföreningen en självklarhet. Hembygdsföreningens roll att tillvarata kulturhistoria och fungera som kulturbärare in i framtiden är till för alla. Barn som vuxna, permanentboende som säsongsboende, stugägare och turister ja, alla som är intresserade av och vill ta del av områdets rika historia är välkomna.

Glöm inte att dina intressen kan vara andras intressen så förmedla gärna idéer för framtida program eller dela med dig av dina kunskaper till oss andra genom att höra av dig till Hembygdsföreningen genom att maila till gunilla.lundhall@gmail.com och ta del av aktiviteterna som anordnas i sommar.

/Eva Gyllensvaan

Inbjudan
Program & aktiviteter
Tänk i tid
Att spåra sin historia

2015-06-14 Protokoll från styrelsemötet

Protokollet från styrelsemötet 2015-06-06 finns nu publicerat. Aktuella samt tidigare protokoll hittar ni här>>


2015-05-22 Ny huvudrubrik Kommuninfo

Nu finns en ny rubrik i sidhuvudet som heter Kommuninfo->>. Här samlas information och underrättelser från Bergs kommun. En ny underrättelse finns att ta del av. Till underrättelsen->>


2015-04-20 Vattenproven från våra tappställen har igen fått godkännt

Resultat och info hittar ni här>>


2015-04-20 Protokoll från konstituerande styrelsemötet

Protokollet från mötet finns nu publicerat. Aktuella samt tidigare protokoll hittar ni här>>


2015-04-20 Behov för fortsatt utveckling i Ljungdalen

Näringsidkare och kommuntjänstemän träffades i tisdags (14/4) i Ljungdalen i ett försök att klargöra behoven för en fortsatt utveckling i byn. Någon av tjänstemännen kommer framledes att befinna sig på Turistbyrån första torsdagen i varje månad mellan kl.11-15 för att ha en dialog med intresserade. Förutom juni till augusti månad. Frågor som bostäder för permanentboende, arbetskraftsbehov, fiber, avlopp, vattenprover snabb bygglovshantering och mycket annat diskuterades.


2015-04-06 Telias utbyggnad av 3G och 4G

Senaste infon från Telia är att arbetet kommer att vara klart till hösten


2015-04-04 Protkollet från Årsstämman

Protokollet från Årsstämman finns nu publicerat på hemsidan samt på ICA Ljungdalen och Ljungdalens Turistbyrå. Protokollet hittar du här->>

2015-03-24 Protokollet från styrelsemötet den 21:e mars

Protokollet från mötet finns nu publicerat. Aktuella samt tidigare protokoll hittar ni här>>


2015-03-20 Kallelse och dagordning för Årsstämman

Nu återstår det 2 veckor till årsstämman och kallelse samt dagordning har skickats ut till medlemmarna. Dokumenten finns ockå tillgängliga här på hemsidan under nedan länk. För oklarheter eller frågor vänligen konstakta ordförande Stefan Kolb eller någon annan i styrelsen. Väl mött.

Stämmodokumentation->>


2015-03-14 Stämmodokumentationen inför årsstämman

Dokumentationen inför årsstämman finns nu tillgänglig på hemsidan. Informationen finns också tillgänglig hos Ljungdalens turistbyrå samt hos Ica Ljungdalen. Dokumentationen hittar du här->>


2015-03-10 Protokollet från styrelsemötet den 14:e februari

Protokollet från mötet finns nu publicerat. Aktuella samt tidigare protokoll hittar ni här>>


2015-03-09 Information från kommunen: Förslag till ny detaljplan

Ett förslag till detaljplan på Berg LJUNGDALEN 13:10 har upprättats. Synpunkter skall skriftligen ha inkommit till kommunen senast den 23:e mars 2015 . Informationen i sin helhet->>


2015-01-20 Ny adress och nytt innehåll i Skidföreningens nya webbsida

Torkilstötens skidförening har fått nya adress och nytt innehåll. Ni når webbsidan via länkarna

www.ljungdalen-skidspar.se

Välkommen till den nya webbsidan!

Torkilstötens samfällighetsförenings webbsida har nu fått ett nytt utseende. Sidan är utformad så att du skall känna igen dig och bygger mycket på den gamla strukturen. Syftet med nya layouten är att använda en modern plattform för att kunna underlätta administration och för att på sikt eventuellt lägga till ny funktionalitet som är användbar för oss medlemmar.


2014-12-16 Sophantering och återvinning

Styrelsen har varit i kontakt med Bergs kommun gällande utökning av återvinningsstationens öppettider. Det skulle kosta för mycket för kommunen att utöka öppetiderna och därför är det i dagsläget inte aktuellt.

Snart är det Jul- och Nyårshelger och många är uppe i sina stugor vilket ökar trycket på såväl sopstationen som miljö- och återvinningsstationen. Tänk därför på att slänga rätt saker på rätt plats för allas trevnad.

ÅVC i Ljungdalen har öppet:
Tisdagar 17-18
Lördagar 10-11
Mer info om sophanteringen finns under menyn Sopor och avfall.


2014-12-16 Telia bygger 3G och 4G

Nu är äntligen arbetet igång med 3G och 4G utbyggnad i Dalsjömasten. Arbetet beräknas vara klart till Jul och driften igång Januari/Februari 2015.

Källa: Turistföreningens webbsida


2014-10-08 Information från Turistföreningen

Den 1/11 är alla stugägare inbjudna till stugägardag på Ljungalid. Ljungdalens turistförening kommer att presentera tänkbara framtida samarbeten med oss stugägare samt erbjudanden.

Representanter för Bergs kommun, byggnadsnämnden, föreläsare och olika företag kommer att finnas på plats och Turistföreningen bjuder på lunch

"Varmt välkomna att delta! Din medverkan är viktig för Ljungdalsfjällens framtid" Hälsar Eva Gyllensvaan ordförande Turistföreningen Exakt tid för mötet kommer att anslås på ICA, på turistbyrån samt på turistbyråns webbsida ca en vecka före mötet.

Om du har svårt att deltaga kan du maila synpunkter till Eva som tacksamt tar emot input. egyllensvaan@gmail.com


2014-10-07 Verksamhetsberättelse 2013 från Torkilstötens Skidförening

För information finns skidföreningens årsberättelse nu publicerad här>>


2014-09-28 Protokollet från styrelsemötet den 6:e september

Protokollet från mötet finns nu publicerat. Aktuella samt tidigare protokoll hittar ni här>>


2014-08-05 Årets bild till klimatarkivet

Sedan 2005 har årligen en bild tagits på Torkilstöten under juli månad. Årets bild är nu publicerad. Klimatarkivet>>


2014-06-25 Protokollet från styrelsemötet den 7 juni

protokoll

Protokollet från mötet finns nu publicerat. Aktuella samt tidigare protokoll hittar ni här>>