Helags

Torkilstötens samfällighetsförening

Klimatarkivet

Snöfläckar och glaciärer i fjällen bär vittnesmål om hur väder och lokalklimat varierar mellan åren. På Torkilstötens sydsida finns en snöfläck med karaktäristiskt utseende. En serie bilder av fläcken från de senaste åren visar hur varierande lokalklimatet kan vara:

8:e augusti 2005

15:e juli 2006

14:e juli 2007

16:e juli 2008

17:e juli 2009

15:e juli 2010

19:e juli 2011

24:e juli 2012

25:e juli 2013

21:e juli 2014

30:e juli 2015

22:e juli 2016

26:e juli 2017