Helags

Torkilstötens samfällighetsförening

öring vinter Höstfarger mot Ljungris

Har jag själv några skyldigheter eller något särskilt ansvar för ”samfälligheten”?

”Torkilstötens” är ju en gemensam angelägenhet för alla fastigheter och fastighetsägare som ingår i samfälligheten. Vi har alla både ansvar och skyldigheter. Och det är också i allas intresse att Torkilstötens Samfällighetsförening är både trevlig och välfungerande.

Att visa hänsyn till grannar genom att iaktta de regler som gäller för den egna fastigheten är en självklarhet. Hänsyn kan även bestå i att hålla snyggt och fint på den egna fastigheten. Att vara sparsam med snöskoterkörning i närheten av bebyggda tomter är en annan viktig hänsyn.

En viktig skyldighet är att bidra till ordning och reda i våra sopbodar och följa de regler för sopsortering som gäller. Inga grovsopor eller andra saker får lämnas eller förvaras i sopbodarna. Dessa skall vara helt rena och tomma utöver själva sopkärlen.

En annan viktig skyldighet är att rätt information finns i våra register så att rätt fastighet debiteras rätt avgift. Missa Inte att informera vår kassör om ändrade förhållande.

Slutligen ingår en ekonomisk skyldighet att betala sin andel av samfällighetens kostnader enligt de principer som beskrivits tidigare.De flesta ärenden berör på ett praktiskt sätt de sex ansvarsområden som nämnts. Konkreta exempel är upphandling av tjänster för snöröjning, vägunderhåll och underhåll eller nybyggnad av sophus och pumphus.